UVARNA

Klubben för support och veteranflyg

Välkommen till

UVARNA

SG 38 "Schulgleiter"

SE-SMF

Spännvidd

10,4 m

Längd

6,3 m

Glidtal

1:8-10

Tomvikt

100 kg

Max vikt

210 kg

Max tillåten fart

115 km/h

SG 38 konstruerades av A Schneider 1936. Då Schneiders fabrik låg i dåvarande tyska Grunau döptes glidaren till SG efter Schneider-Grunau och 38 från produktionsåret.

Flygplanet blev populärt i de svenska klubbarna och kunde köpas som byggsats men även färdigbyggda från AB Flygindustri i Halmstad.

Även Flygvapnet använde SG 38 för träning, främst av icke flygande personal. Glidaren betecknades som G 101 med nr FV8001 - 8040.

1942 erhöll EFK en byggsats genom bidrag från Tempofonden, blev färdig på sensommare 1943 med beteckningen SE-65.

SE-SMF började som SE-162 och ingick i Flygvapnets köp om 40 byggsatser, färdigställdes av F6 och fick FV-nr 8010, togs i bruk 1945. Överläts till KSAK och Ålleberg 1952, kom dock inte i luften förrän i september 1954. Kom till Eskilstuna FK 1989 i bedrövligt skick och restaurerades av Uvarna till luftvärdigt skick och flygs fortfarande.