UVARNA

Klubben för support och veteranflyg

Välkommen till

UVARNA

Uvarnas flygplan

Uvarna har numera, efter att ha donerat sin Grunau Baby SE-SFE till Stiftelsen Ållebergs segelflygmuseum, sex veteranflygplan från olika tidsepokrar inom Eskilstuna Fk, de äldsta, en Anfänger och en SG 83 är från slutet av 1930-talet. Direkt efter dessa kom Grunau Baby och några år senare kom Olympian, tänkt som ett enhetsflygplan inför sommar-Olympiaden 1940, som ju dock av känt skäl blev inställd. 1950-talet erbjöd segelflygskolning med tvåsitsigt flygplan när Slingsby T21 introducerades, när därefter K 8-an från Schleicher kom under 60-talet kunde utbildningen fortgå med moderna flygplan med goda prestanda. Slingsbyn ersattes senare på 60-talet av den likaledes tvåsitsiga Bergfalken från Scheibe.

De flygplansindivider som idag förvaltas av Uvarna är dock inte de flygplan som EFK anskaffade till sin verksamhet utan har köpts in eller övertagits från olika håll efter det att Uvarna bildades 1988. Av de nämnda är fyra flygdugliga, Oympian är inte, och kan inte, bli i flygdugligt skick eftersom den, liksom många andra flygplan blev utdömd på grund av dåligt lim, redan 1964. Bergfalken behöver en totalöversyn och skulle därefter åter kunna komma i luften.

 

Uvarna erbjuder alla intresserade att komma till Ekeby flygfält för att prova på hur det känns att flyga dessa gamla veteraner, du som inte har giltigt segelflygcertifikat får flyga i Slingsbyn med en erfaren instruktör eller lärare vid spaken.

Läs mer om flygplanen, klicka på respektive flik.