UVARNA

Klubben för support och veteranflyg

Styrelse m.fl 2016

Förtroendevalda

Ordförande

Anders Hending

Vice ordförande

Bo Holmberg

Sekreterare

Urban Sterling

Kassör

Roger Pettersson

Ledamot

Bo Karlsson

Övrigt

Revisor

vakant

President

Åke Andersson