UVARNA

Klubben för support och veteranflyg

Support och veteranflyg vid Eskilstuna Flygklubb

1987-10-16 sändes en inbjudan ut till ett antal äldre, varande och tidigare,

medlemmar i Eskilstuna Flygklubb med förfrågan om intresse fanns för att bilda

en supporterklubb.

 

Mötet var utlyst till den 23 oktober med samling i EFKs klubbstuga. Gensvaret

blev positivt och resulterade i ett konstituerande möte vars protokoll är daterat

1988-02-01. Förslag till stadgar förelåg, vilka inte var alltför högtidligt

formulerade och innehöll huvuddragen för den tilltänkta klubbens verksamhet. I

inbjudan gavs också ett antal förslag till klubbnamn, bl. a. Pingvinerna, Gamla

Uvar och UVARNA. Det blev alltså UVARNA.

 

Vi sysslar idag framför allt med support till Eskilstuna Flygklubb, vi hjälper till med allt som EFK kan behöva hjälp med, även med stipendier till enskilda EFK-medlemmar för att främja flygverksamheten.

För att bevara EFK:s historia samlar Uvarna också in dokument, bilder och filmer från segelflygsektionens start 1938. Filmer omvandlas till DVD-skivor och övrigt skannas till digitalt format.

Genom resor och träffar hålls kontakten mellan medlemmarna vid liv. Resorna görs, främst inom Sverige men Europa är inte undantaget.

Sist men inte minst tar Uvarna hand om klubbens veteranflygplan. Som framgår på annan plats har klubben för närvarande, sju stycken flygplan varav fem är luftvärdiga, d.v.s. pappersexercisen återstår. Vanligen har vi emellertid alltid Slingsby T21 och SG 38 Schulgleiter flygfärdiga.

 

För administrativa kostnader, och kostnader för underhåll av flygplanen men även för att kunna sponsra Eskilstuna Flygklubb och dess medlemmar med bidrag och stipendier tar vi ut en årsavgift på 150 kr.

Våra luftvärdiga veteranflygplan: