UVARNA

Klubben för support och veteranflyg

Planerade möten för EFK och Uvarna

Har du synpunkter, frågor eller änskemål om vår verksamhet? Tala med vår ordförande eller skicka ett mejl.

För UVARNA:

Som brukligt blir det årsmöte i maj och valmöte i oktober.

Styrelsemöten varje "jämn" månad, vanligen första måndagen kl. 1800.

Årsmötet 2017

Den 12 maj var det årsmöte, 13 medlemmar deltog.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Inga förslag fanns från medlemmarna.

Styrelsens förslag om att avveckla Uvarna vid utgången av 2017 godkändes.

Då denna fråga också godkändes vid medlemsmötet i höstas, se nedan, så är det alltså beslutat att Uvarnas verksamhet kommer att avslutas vid årets slut.

Detta innbär:

Inget valmöte i höst.

Kontakter med Skatteverket avslutas.

Bankkonton avslutas.

Hemsidan stängs, viss historie/veteran-info kommer på EFK:s nya hemsida som är på gång.

Inventarier i form av flygplan m.m. kommer att överlåtas till EFK.

Våra tisdagsträffar kommer vi dock att fortsätta med för alla Uvar som önskar träffas även i fortsättningen.

Då vår verksamhet under året blir i blygsam omfattning beslutades tidigare att någon medlemsavgift för 2017 inte skulle tas ut, utan de som betalt årsavgiften för 2016 också skulle betraktas som medlemmar för detta sista år, vi var vid utgången av 2016, 78 st medlemmar varav 46 st utspridda i landet utanför Eskilstuna.

Valmötet 2016

Som planerat hölls årets valmöte fredagen den 21 oktober. 18:00.

Valda blev:

Ordförande för 2 år: omval Anders Hending

Sekreterare för 2 år: omval Urban Sterling

En ledamot för ett år: omval Bo Karlsson

Revisor, för 1 år: Lars-Erik Lundgren

Ledamöter för nästa års valberedning: Roger Petersson och Bo Karlsson

 

Beträffande styrelsens förslag om att avveckla verksamheten i dess nuvarande form beslutades enligt förslaget. Detta innebär att om medlemmarna tycker detsamma vid årsmötet i maj -17 så kommer föreningen Uvarna att upphöra den 31 dec 2017.

Vid samtal med EFK:s styrelse har dessa önskat att en gruppering inom EFK bildas som kan förvalta det som Uvarna åstadkommit, främst angående bevarandet av historiskt material, filmer och fotografier m.m.