UVARNA

Klubben för support och veteranflyg

 

Besök av Svensk Flyghistorisk Förening - Mälardalsregionen

Lördagen de 10 juni besöktes EFK av en grupp medlemmar från SFF-M. Uvarna hade åtagit sig att vara värdar för besöket.

Gruppen hälsade välkomen av Anders Hending varefter Roger Petersson berättade om segelflygets historia och början av EFK:s tillblivelse och verksamhet under 40-talet.

Lars-Erik Lundgren tog sedan vid med att berätta om verksamheten under resten av 1900-talet och särskilt då om tävlingsframgångarna; flertalet svenska mästare och deltagandet vid VM och andra internationella tävlingar samt RST-framgångarna. Lite om VM:et 2006 kom också med, samtidig visade Roger bilder. Under presentationen bjöd Uvarna på kaffe och kaka.

Efter presentationen gjordes sedan en rundtur för att visa både gamla och moderna flygplan varefter gästerna åkte hem.

Våra flygplan

Uvarna har de senaste åren hållit 4 st av våra flygplan luftvärdiga, dock har vi blivt allt färre som orkat hålla på med montering, årstillsyner och pappersexercisen. Det har därför beslutats, i samråd med EFK styrelse, att EFK tar över ansvaret för SG 38, Slingsby och K8 tillsvidare på försök. Grunau Babyn har Uvarnas styrelse tillsammans med EFK enats om att donera till "Stiftelsen Ållebergs segelflygmuseum".

De övriga, icke flygdugliga veteranerna, vill styrelsen försöka avyttra genom försäljning. Vi kommer att annonsera dessa till försäljning snarast så får vi se hur det går, de är ju att betrakta som museeföremål.

Svensk Flyghistorisk Förening - Mälardalen

Årets program är nu klart, kolla på länken www.sffmälardalen.se

Alla Uvar är välkomna.