UVARNA

Klubben för support och veteranflyg

Kom ihåg

Efterlysning.

 

En liten grupp av Uvarar har påbörjat ett arbete för att skanna in bilder från EFK:s verksamhet, (även Uvarnas), för att dessa bilder ska kunna göras mera tillgängliga och framför allt för att kunna bevaras för framtiden.

Vi efterlyser därför alla bilder från EFK:s verksamhet som du kanske gömmer i ett album eller i värsta fall, i en låda i garderoben. Har du sådana bilder så vill vi gärna titta på dessa för att kunna skanna de mest intressanta, du får givitvis tillbaka bilderna om du så önskar, annars kommer vi att spara även korten/negativen eller vad du nu har.

Kom ut till klubben till en tisdagsträff kl. 1000 eller ta kontakt med Anders Hending eller Roger Petersson och visa upp dina bilder.

Jubileumsboken

Alla Uvar skall nu ha fått sin bok om Uvarnas 25-åriga verksamhet. Om du vill ha ett extra exemplar så finns det några kvar som du kan köpa till subventionerat pris, 100 kr per styck. Kontakta kassören.

Andra aktiviteter:

 

Uvarna har sedan en tid utbyte med Svensk Flyghistorisk Förening och dess region Mälardalen, SFFM.

Detta innebär att alla Uvar är välkomna till deras aktiviteter såsom möten och resor. Gå in på den här länken för att läsa mer: http://www.flyghistoria.org/regioner/regioner/102-malardalen