UVARNA

Klubben för support och veteranflyg

Välkommen till

UVARNA

WEB-master:

Roger Pettersson

Uvarna sedan 1988

Uvarna var Eskilstuna flygklubbs supportklubb och samtidigt en förening för veteranflyg för att samla historiskt material och bevara flygklubbens historiska bakgrund.

Uvarnas verksamhet är sedan 31 december 2017 avslutad.

 

2012 var medlemsantal som störst inom Uvarna, över 110 st. Alltsedan dess har intresset för vår verksamhet att bevara Eskilstuna flygklubbs historia och bevara de äldre flygplan som funnits inom EFK minskat. Då samtidigt våra medlemmar blivit allt äldre och av olika orsaker inte kunnat eller orkat delta i klubbarbetet har gruppen, med aktiva, fått det allt svårare att driva verksamheten på ett meningsfullt sätt.

 

På styrelsen förslag beslutades det vid valmötet 20161016 och vid årsmötet 20170512 att verksamheten skulle upphöra vid 2017 års utgång.

 

Så har skett och styrelsen håller nu på med att avveckla kontakter med myndigheter, bank och andra. Flygplan och andra tillhörigheter kommer att överlåtas på Eskilstuna flygklubb.

Även denna hemsida har minskats ner och kommer under året att helt avslutas.